Turnuva formatı

ELEMELER

Turnuva 6 oyunluk 9 eleme turu ile yapılacaktır. Turnuva başlamadan en geç 3 gün öncesine kadar turların dolması durumunda yeni Hat eklenebilir. Final karşılaşmalarına eleme turlarından gelen 28 sporcu ve TURBO turlarından gelen 4 oyuncu ile 32 sporcu katılacaktır.

Eleme turlarında sporcular her oyunda bir hat değiştireceklerdir.

Turbo Sıralaması

  • Turbo sıralaması 5. ve 6. oyunlarda en yüksek skoru yapan oyuncuların finale gittiği genel toplam sıralamasının dışında yapılan ayrı bir sıralamalardır. Bu sıralamalara göre 5. Oyunlarda en yüksek skor yapan 2 sporcu ve 6. oyunlarda en yüksek skor yapan 2 sporcu (toplam 4 sporcu) finale turu 1 yükselirler.

  • Sporcular 5. oyun, 6. oyun veya hem 5 ve 6. oyun için Turbo sıralaması için kayıt yaptırabilirler. Sporcular her oynadıkları turdaki 5. ve 6. oyunları için ayrı ayrı kayıt yaptırarak birden fazla skorla Turbo sıralamasına katılabilirler ve en yüksek olanı ile sıralanırlar.

  • Turbo 5 sıralaması, 5. oyunların sıralamasını, Turbo 6 sıralaması ise 6. oyunlardaki sıralamaları gösterir. Bir sporcu eğer normal sıralamadan finale kaldıysa Turbolardaki skorları silinir ve sıra bir alttaki sporcuya geçer. Bir sporcu hem Turbo 5 hem de Turbo 6 dan finale kalırsa Turbo 6’dan final turu 1’e gider ve bu durumda Turbo 5 sıralamasındaki bir alttaki sporcu üste çıkar.

  • Turbo skorlarda beraberlik durumunda eşitlik eleme turlarındaki sıraya göre bozulur. Turbo skorlarında bayanların 8 puan bonusları eklenir.

  • Turbo 5 ve Turbo 6 ödülleri genel sıralamadan bağımsız olarak verilir. 5 ve 6. Turbo sıralamalarında en yüksek skoru alan sporcular ödülleri almaya hak kazanırlar.

FİNAL TURLARI

Elemelerde 1-8 sıralamasına giren sporcular Final turu 1 boyunca beklerler.

Final Turu 1

Final 1. Turda skorlar sıfırlanır. Elemelerde 9-32 arası sıralanan 24 sporcu bu turda 3 oyun oynarlar. 3 oyun sonunda en yüksek derece alan 16 sporcu Final Turu 2’ye devam etmeye hak kazanır. Elenen 8 sporcu ise “Turnuva Eleme Turları”ndaki sıralamalarına göre 25-32 olarak dizilirler. Final eleme maçlarında sporcular her oyunda hat değiştireceklerdir. Final Turu 2 ye geçerken skorlar sıfırlanır.

Final Turu 2

Final Turu 1’den gelen 16 sporcu ile sıralamalarda ilk 8 de yer alan sporcular birleşir ve 24 oyuncu 3 oyun oynarlar. Bu oyunlar sonucunda en yüksek oynayan 12 oyuncu Final Turu 3’e devam eder. Elenen 12 sporcu ise “Turnuva Eleme Turları”ndaki sıralamalarına göre 13-24 olarak dizilirler. Final Turu 3’e geçerken skorların yarısı taşınır. Taşınan skorların küsuratlı olması halinde en yakın yukarı sayıya doğru yuvarlama yapılır. Örneğin sporcunun 3 oyun skoru 573 ise yarısı 286.5 olur, burada skor en yakın olan 287 sayısına yuvarlanır.

Final Turu 3

Final Turu 2’den gelen 12 sporcu 3 oyun oynarlar. Final turu 2’den taşınan skorların yarısı ve bu oyunların toplamı sonucunda en yüksek oynayan 4 oyuncu Final Turu 4’e devam eder. Elenen 8 sporcu ise “Turnuva Eleme Turları”ndaki sıralamalarına göre 5-12 olarak dizilirler. Final Turu 4’e geçerken skorlar sıfırlanır.

Final Turu 4 (Yarı Final ve Final)

Finale kalan 4 sporcu aynı hatta bir oyun oynarlar ve en düşük atan 1 sporcu elenir, skorlar sıfırlanır. Daha sonra kalan 3 sporcu bir oyun daha oynarlar ve en düşük atan 1 sporcu elenir. Kalan 2 sporcu final oyunu için final için yağlanmış hatta geçer, skorlar sıfırlanır ve bir oyun oynarlar, yüksek atan sporcu “2023 Bowling Akademi Open Bowling Turnuvası Birincisi” olur. Final oyunu öncesinde sporcular toplarına yüzey yapabilirler.

Eleme Turlarında Beraberlik

Tamamlanan eleme turları sonunda oluşan beraberlik durumlarında eşitlik geçerli sayılan oyun serisinin son oyununda yüksek skora sahip olan sporcu (veya sporcular) lehine bozulur. Beraberliğin sürme durumunda bir önceki oyun skorlarına bakılır.

Turbo Beraberlik
Turbo skorlarda beraberlik durumunda eşitlik eleme turlarındaki sıraya göre bozulur.

Final Turlarında Beraberlik

Maçlarda oyun sonunda beraberlik durumunda 10 pine yapılan tek atışla uygulanan “altın atış” ile beraberlik bozulacaktır. Atışlar beraberlik bozulana kadar pinler dizilerek tekrarlanacaktır. Sporcular sadece tek atış yapacaklardır, spare atışları yapılmayacaktır, ilk atışta en çok pin deviren sporcu maçı kazanmış sayılacaktır. Bu ek atışlar skorlara eklenmeyecektir.

Sporcular bitirdikleri hatta atışlarını yaparlar, beraberlik bozulana kadar hat ve atış sırası değiştirilir.

Hat dizilişi ve hat değişimi

Hat dizilişi Kura ile
1 çift hatta oynayacak sporcu sayısı Bir çift hatta 4 sporcu. 8 sporcunun altında kayıt olan turlar iptal edilecektir.
Hat değişimi Her oyun sonrasında
Hat değişimi metodu Sol hattaki sporcular sola ve sağ hattaki sporcular sağa kayacaklar.
Değiştirilecek hat sayısı Turdan önce açıklanacaktır.

Giriş Kuralları

Giriş öncesi sınırlama Maksimum bir giriş ve maksimum iki tekrar giriş rezevasyonu yapılabilir.
Turnuva anında sınırlama Sporcu turnuva oynanırken oynanmamış iki rezervasyon tutabilir.
Maksimum giriş sayısı Turnuvada başladıktan sonra yer olması durumunda diledikleri kadar yeniden giriş/re-entry yapabilir.
Tekrar giriş uygulaması

Tüm rezervasyonlar turlardaki yer olanaklarına göre kabul edilir. Yer olmama halinde sporcular bekleme listesine alınır ve ilk yer boşaldığında bu listedeki ilk isim çağrılır.

Bekleme listesindeki sporcuların tur başlama saatinden en geç 30 dakika önce kayıt olması gerekmektedir. Yapılan anonslarda orada olmayan sporcular yerine listedeki diğer sporcular çağrılacaktır.

Kıyafet

Turnuva’da Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Lig-Turnuva kurallarındaki kıyafet kuralları geçerlidir. Yabancı sporcular için, kendi federasyonlarının kıyafet kuralları geçerlidir.

Yiyecek – İçecek

Turnuva alanında alkollü içkiler dışında tüm içecekler tüketilebilir. Alkollü olduğu saptanan, genel ve oyun düzenini bozan sporcular derhal turnuvadan diskalifiye edilecektir. Yiyecek olarak sadece şeker, çikolata, meyve, bisküvi gibi hafif yiyecekler tüketilebilir. 6 oyunluk seriler sırasında sigara/elektronik sigara içmek kesinlikle yasaktır.

Participants

Bu turnuva Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonuna bağlı geçerli lisansı olan tüm bay, bayan ve genç sporcular için açıktır. 01 Eylül 2004 tarihi ve sonrasında doğan sporcular 18 yaş altı kategorisinde olacaktır. Yabancı sporcular için kendi federasyonlarından lisanslarının olması veya kendi ülkelerindeki resmi turnuvalarda oynuyor/oynamış olması yeterlidir.

Oyun Terketme

Oyunlar sırasında sporcular hatlardaki eşit dağılım, diğer sporcuların temposu yüzünden oyunu bırakıp gidemezler. Oyunu bırakıp giden sporcunun tüm oyunları geçersiz olacaktır ve parası iade edilmeyecektir. Sakatlık durumu olması halinde o sporcu sakat kabul edilecek ve aynı gün içindeki diğer oyunlara alınmayacaktır. Turnuva Komitesi’nin uygun görmesi halinde sporcu diğer turlarda oynayabilecektir.

Turnuvada Türkiye Lig-Turnuva-Genel Oyun kuralları geçerlidir. Turnuvaya özel olarak tanımlanan kurallar olursa turnuva süresince sporculara önceden duyurularak turnuva komitesi tarafından değiştirilebilir.

Ödemeler

Turnuvada oyuncuların ilk katılım ve varsa yeniden giriş/re-entry ücretlerini oynayacakları turdan en geç 20 dakika önce yatırmaları gerekmektedir.

Tournament Format

QUALIFICATION

The tournament will be held in 9 qualification squads of 6 games. If the squads are fully booked, new squads will be added at least three days before the tournament begins. 32 athletes, including 28 athletes from the qualification Spots and four athletes from the TURBO rounds, will participate in the final tours.

In the qualification squads, athletes will change one line in each game.

Turbo Round

– Turbo rankings are a separate ranking apart from the grand total rankings, where the athletes with the highest scores in the 5th and 6th games go to the finals. According to these rankings, the two athletes with the highest scores in the 5th game and the two athletes with the highest scores in the 6th game (4 athletes in total) advance to the final round 1.

– Athletes can register for Turbo qualifying for game 5, game 6, or both games 5 and 6. Athletes can participate in the Turbo ranking with more than one score by registering separately for the 5th and 6th games of each round they play, and they are ranked with the highest one.

– Turbo 5 rankings show the rankings of the 5th games, and Turbo 6 rankings show the rankings of the 6th games. If an athlete makes it to the finals from the grand rankings, their scores in the Turbo rounds will be deleted, and the turn passes to the athlete just below. If an athlete reaches the final from both Turbo 5 and Turbo 6, the Turbo 6 score will be valid and the athlete down in the Turbo 5 ranking will be promoted to the top.

– In case of a tie in turbo scores, the tie is broken according to the order in the qualifying rankings. In Turbo scores, women’s 8-point bonuses are added.

– Turbo 5 and Turbo 6 rewards are awarded regardless of overall ranking. The athletes with the highest scores in the 5th and 6th Turbo rankings will be entitled to receive the awards.

FINAL TOURS

Athletes ranked 1-8 in the qualification squads wait through the Final Tour 1.

Final Tour 1

24 athletes ranked 9-32 in the qualification squads will play 3 games in this squad starting from scratch. The 16 athletes with the highest ranking at the end of 3 games will be entitled to continue to Final Tour 2. The 8 eliminated athletes will be ranked 25-32 according to their rankings in the “Tournament Qualification Squads.” In the final tours games, athletes will change lanes in each game.

Final Tour 2

The 16 athletes from Final Tour 1 and the top 8 in the grand rankings will be combined, and a total of 24 athletes will play 3 games starting from scratch. The 12 athletes with the highest scores after Final Tour 2 will reach Final Tour 3. The 12 eliminated athletes will be ranked 13-24 according to their rankings in the “Tournament Qualification Squads.” Half of the total scores of the Final Tour 2 will be moved to Final Tour 3. If the scores carried are fractions, they are rounded to the nearest higher number. For example, if the athlete’s 3-game score is 573, half becomes 286.5, where the score is rounded to the nearest number 287.

Final Tour 3
12 athletes from Final Tour 2 will play 3 games starting from scratch. The scores from Final Round 2 will be added to the total score of these 3 games, and the top 4 will continue to Final Round 4. The 8 eliminated athletes will be ranked 5-12 according to their rankings in the “Tournament Qualification Squads”.

Final Tour 4 (Semi-Final and Final)

The 4 athletes from Final Tour 3 will play one game on the same lane, and the 1 athlete with the lowest score will be eliminated, and the scores will be reset. Then, the remaining 3 athletes will play another game, and the 1 athlete with the lowest score will be eliminated. The remaining 2 athletes will move to the fresh lane for the final game. The scores will be reset, and they will play one game; the athlete with the highest score will become the “2023 Bowling Academy Open Bowling Tournament Winner”. Before the final game, athletes may adjust their bowling balls’ surface.

Tie in Qualification Squads

In case of a tie, the highest-ranked player will be the player with the highest last game. If a tie still exists the highest-ranked player will be the player with the highest second-last game, then the player with the highest third-last game, and so on.

Tie in Turbo Ranking
In case of a tie in the Turbo ranking, the top-ranked player, according to the results of the qualifying step, advances to the next round.

Tie in Final Tours

In case of a tie in any game in any match, a one-ball roll-off on a full set of pins will be played, repeated until the tie is broken. These additional shots will not be added to the athlete’s scores. Athletes will shoot on the lane they finished, and the lane and shooting order will be changed until the tie is broken.

Lane Assignments and Lane Movements

Lane draws By impartial notaries, public
Athletes per pair in squads Two to Four. The squad with fewer than eight athletes registered will be canceled
Lane movement After each game
Movement method Left lanes move left, right lanes move right
Number of lanes to move Will be defined and announced just before squads

Booking Policies

Booking restriction before A maximum of one entry and a maximum of two re-entry reservations can be booked.
Booking restriction during Maximum two non-played entries. After starting the tournament, they can re-enter as many times as they wish if there is available spots.
Total number of bookings All reservations will be accepted based on spots availability on the tours. If there is no place, athletes will be placed on the waiting list and the first name on this list will be called when the first place becomes available.
Re-entry application Athletes on the waiting list must register at least 30 minutes before the tour start time. In the announcements, other athletes on the list will be called instead of the athletes who are not present.

Clothes

The clothes rules of the Turkish Bocce Bowling and Darts Federation League-Tournament rules apply during the tournament. For foreign athletes, the dress code of their respective federations applies.

Food – Drink

All drinks, except alcoholic beverages, can be consumed in the tournament area. Athletes found to be drunk and disrupting the general order of the game will be disqualified from the tournament immediately. Only light foods such as candy, chocolate, fruit, and biscuits can be consumed as food. Smoking including electronic cigarattes is strictly prohibited during the 6-games squads.

Participants

This tournament is open to all male, female, and young athletes with a valid license from the Turkish Bocce, Bowling, and Darts Federation. Athletes born on or after September 01, 2004, will be in the under 18 category. For foreign athletes, it is sufficient to have a license from their federation or to play/play in official tournaments in their own country.

Game Abandonment

During the games, the athletes cannot leave the game because of the equal distribution in the lines and the tempo of the other athletes. All games of the athlete who leaves the game will be void and will not be refunded. In case of an injury, that athlete will be considered disabled and will not be admitted to other games on the same day. If the Tournament Committee deems it appropriate, the athlete can play in different rounds.

Turkish Bocce, Bowling and Dart Federation League-Tournament-General Game rules are valid in the tournament. If there are rules defined specifically for the tournament, they may be changed by the tournament committee by notifying the athletes in advance during the tournament.

Payments

Players must pay their initial participation entry /re-entry fees into the tournament no later than 20 minutes before the round in which they will play.

en_USEnglish